2. kapitola

Stránka 1 z 8

Zatímco ve výtvarném umění se s takzvaným kýčem setkáme často, v hudbě se tento pojem takřka nevyskytuje. Je podle vás v hudbě možné vytvořit kýč? A můžeme takto označit některé z filmů?

Hudební a audiovizuální díla jsou náročnější a také nákladnější na výrobu (nahrávací, záznamová a další technika). Dříve právě jejich nedostupnost pro většinu populace sloužila jako určitý filtr omezující vznik výtvorů, které bychom mohli označit přímo jako kýč. V době snadné dosažitelnosti natáčecích zařízení, jako jsou mobilní telefony, a všudypřítomného internetu se s výsledky lidské činnosti na poli videa i hudby můžeme setkávat stále častěji, a to v nejrůznější kvalitě.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio