Autoři

Petr Pláteník

hlavní editor učebnice

Vystudoval Pedagogickou fakultu (český jazyk a literatura a občanská výchova) a Filozofickou fakultu (bohemistika a filmová věda) Univerzity Palackého v Olomouci. Studium na filmové vědě uzavřel obhajobou diplomové práce na téma Výuka audiovize u nás a v zahraničí. Věnoval se tvorbě výukových a didaktických materiálů pro projekt Mediální výchova, několik let externě spolupracoval s Českým rozhlasem.

Lucie Hlavicová

manažerka projektu, autorka
Vystudovala klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kde nyní působí jako pedagog Audiovizuální výchovy. Také působí jako lektor aktivit a workshopů zaměřených na filmovou, multimediální a animovanou tvorbu. Má na starosti dramaturgii filmové přehlídky Malé vize a od roku 2020 vede kurzy animované tvorby ve Studiu Scala.

Tereza Czesany Dvořáková

konzultantka, mentorka, expertka filmové výchovy, metodička, vedoucí katedry produkce na FAMU
V letech 2012–2016 působila jako ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek v Národním filmovém archivu, kde založila oddělení filmové výchovy. Pracovala mj. jako předsedkyně Pracovní skupiny pro podporu filmové/audiovizuální výchovy a následně předsedkyně Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.

Martina Voráčková

pedagožka, lektorka, metodička
Jako výtvarná pedagožka na základní umělecké škole tíhne k výtvarné stránce filmového vyjádření. Animovaným filmem se podrobněji zabývá od roku 2005, kdy založila Animánii, platformu zabývající se nimovaným filmem.

Jiří Forejt

dramaturg, lektor, absolvent filmové a televizní produkce na FAMU, kde v současné době pracuje na doktorském výzkumu
V letech 2013 – 2016 spoluzakládal oddělení filmové výchovy v Národním filmovém archivu. Oboru filmové výchovy se věnuje dlouhodobě na různých pozicích: dramaturg (a zakladatel) společnosti Free Cinema, lektor mezinárodního projektu Cined, metodik Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, etc. Věnuje se aktivitám na poli alternativní filmové distribuce a producentství krátkých filmů. Příležitostně publikuje, např. je spoluautorem knihy Malí fotografové.

Tereza Nová

absolventka FF UK, katedry filmových studií
Pracuje jako PR manažerka Free Cinema, kde také vede kurzy analogové fotografie pro děti. Je spoluautorkou knihy Malí fotografové (2021). Spolu se svými třemi dětmi se zároveň podílí na vymýšlení a realizování různých kreativních výzev.

Pavel Bednařík

spoluautor
Působí jako lektor, dramaturg, pedagog a konzultant v oblasti filmové výchovy, historie filmu a audiovize od roku 2007. Působil jako umělecký ředitel Letní filmové školy a Asociace českých filmových klubů, Dlouhodobě se věnuje audiovizuální výchově, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje s filmovými festivaly.

Jan Černík

historik kinematografie, autor
Odborně se věnuje především dějinám československé filmové tvorby. V minulosti se podílel na přípravě vzdělávacích materiálů pro výuku mediální výchovy na středních školách.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio