Metodická podpora

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat materiály primárně určené pro učitele 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Rádi ale samozřejmě budeme, když o ně projeví zájem kdokoli další.

Metodická příručka

Vzniká se záměrem pomoct využívat informace obsažené ve Filmouce při školní výuce. Každá příprava na hodinu předpokládá pedagoga dobře obeznámeného s předmětem výuky a vybaveného metodami potřebnými k zdárnému splnění stanovených cílů. Najdete v ní řadu srozumitelnou formou vysvětlených informací z filmové teorie i historie, mezioborových souvislostí k ukotvení probírané tématiky v širším rámci různých oborů, odkazy na zdroje informací mimo text Filmouky, ale také výsledky některých cvičení a úkolů.

Metodická příručka bude vycházet pouze v podobě elektronické publikace, proto počítáme s její průběžnou aktualizací. Filmová věda, ale i filmová výchova se stále prudce vyvíjejí a my si uvědomujeme, že i naše oborové perspektivy se budou dále rozšiřovat.

Ke stažení zde

Ukázková kapitola

Abyste si mohli udělat představu, jak bude metodická příručka vypadat a jak se s ní bude pracovat, zveřejňujeme ukázkovou kapitolu k prolistování. Můžete si ji ale i stáhnout do počítače zde.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio