3. kapitola

Stránka 1 z 6

Jak se v malířství zachycuje pohyb?

 1. Co umístil malíř do popředí obrazu a co do pozadí? Kam až v něm dohlédnete a co v dálce vidíte?
  Nejblíže malíři, a tedy na nejviditelnějším místě, jsou právě tanečníci. Až kus za nimi se nachází rozložitý strom, který tvoří první přirozenou kulisu scény. V pozadí vidíme několik dalších stromů a v mírném zákryvu nějaké sídlo. Daleko na horizontu je pak vidět mírně zvlněný profil krajiny.
 2. Pokud načrtnete kolem tančících postav pomyslnou linku, jaký geometrický útvar vám vzniklý tvar připomene?
  Pokud propojíme dva krajní body výjevu tančících osob nalevo a napravo a směrem šikmo dolů povedeme přímky podél obvodu těl, vznikne nám trojúhelník, tedy formát uspořádání volený často k vyjádření perspektivy.
 3. Budova v pozadí má stejně jako většina staveb čtyři obvodové stěny. Kolik z nich na obraze vidíte? A proč? Lidé jsou normálně menší než domy. Proč to na obraze neplatí?
  Vidíme jen 2 ze 4 stěn. U čtyřstěnných objektů v trojrozměrné realitě ani víc vidět nemůžeme.
  Relativní velikost objektu nebo postavy na obraze závisí na jejich vzdálenosti od místa, ze kterého je obraz pořizován. Řečeno jednoduše, platí zde nepřímá úměra – čím dále se objekt nebo postava od pozorovatele nachází, tím menší mu připadá.
 4. Některé objekty na obrazu nevidíme celé (stromy nebo psa), přesahují mimo rám obrazu. Jde o chybu, nebo to malíř takto namaloval záměrně?
  Objekty přesahující mimo rám obrazu posilují v divákovi vědomí, že svět obrazu se neomezuje jen na prostor vymezený okrajem.
 5. Jelikož se jedná o venkovní výjev, autor se snažil v něm zachytit přirozené, sluneční světlo. Dokážete z obrazu vyčíst, jaké počasí na místě během tance venkovanů vládne?
  Vidíme podmračené nebe a světlo, které na postavy dopadá, je mírné, měkké. Žádná část obrazu není vystavena ostrému světlu ani v hlubokém stínu. Dá se tedy předpokládat, že ve scéně v obrazu převládá počasí, které bychom mohli označit jako „mírně zataženo“.
Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio