1. kapitola

Stránka 1 z 11

Napadnou vás nějaké zajímavé souvislosti mezi filmem a těmito uměními?

Film v sobě spojuje různá umění. Ve svých počátcích si toho hodně „půjčoval“ od starších uměleckých druhů. S režijním vedením živých herců, ale i s tvorbou a využitím kulis, rekvizit a kostýmů mělo bohaté zkušenosti divadlo. Proto nezřídka první pokusy o filmy byly spíše jen takovým divadelním výstupem před kamerou.

Literatura, v počátcích kinematografie hlavně fantastická a braková tvorba, sloužila jako zdroj námětů a postav. S knižní produkcí ale film sdílí také řadu vypravěčských postupů, jako je třeba utváření zápletky nebo střídání pasáží vypravěče a rozhovorů mezi postavami apod.

Hudba byla součástí filmu v podstatě od jeho úplných počátků. Proto musíme termín „němý film“ vnímat jako notně nadsazený. Zvuk sice nebyl původně přímou složkou filmového záznamu, promítání ale většinou doprovázel nějaký hudební výstup. Hudební rytmikou jsou navíc ovlivněny některé ze střihových postupů, kdy střídání záběrů ve skladbě může připomínat hudební rytmus. Znalosti a zkušenosti z architektury najdou ve filmu uplatnění při konstrukci scény (především kulis).

Tanec se zase výrazněji promítá do hereckého projevu, a to nejen v muzikálech a tanečních filmech, kde je přímou součástí příběhu, ale v gestech a celkovém pohybovém projevu herců.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio