8. kapitola

Stránka 1 z 9

Proč myslíte, že je jedoucí vlak zachycen právě takto, a ne třeba v rovnoběžném pohybu zprava doleva? Jak to na vás působí?

Pohyb po diagonále navozuje lépe moment přibližování k divákovi a celkově je dynamičtější. Záběr vlaku jedoucího zleva doprava (nebo naopak) bychom využili spíše v případě, kdybychom třeba chtěli vyjádřit, že někdo cestuje z jednoho bodu do druhého.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio