7. kapitola

Stránka 1 z 8

Podívejte se na film. Režisérka v něm kombinuje všechny čtyři filmové druhy. Dokážete určit, které části filmu využívají postupů animovaného filmu, které filmu hraného, jaké části jsou dokumentární a které experimentální?

Film Milý tati je výrazně ovlivněn postupy experimetnálního filmu, konkrétně uplatňováním techniky koláže (vlepování různých výstřižků a vytržených obrazků a papírků do podkladového obrazu), s tou se v běžné filmové produkci většinou nesetkáme, mnohem častější je její využití ve výtvarném umění.

Povahu hraného filmu mají některé scény, ve kterých vystupuje postava otce s dcerou, protože jde o herce, kteří znova přehrávají buď scény z Dianina života, nebo její představy o tom, jak by mohl život s jejím otcem vypadat.

Hledat prvky čistě dokumentu je poněkud obtížnější, můžeme tak částečně označit všechny doklady společného života Diany s otcem, které se ve filmu objevují, jako jsou dopisy, některé fotografie. Ryze dokumentární charakter mají třeba i záběry ještě nenarozeného plodu z ultrazvuku.

Animovaná je většina filmu, i některé scény, ve kterých vystupují herci, jsou animovány, pak mluvíme o tzv. pixilaci. Nejzřetelněji si rozanimování obrazu uvědomíme hned u úvodních záběrů s detaily dopisních známek a razítek.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio