10-03

Stránka 1 z 3

  1. V ukázce vidíme část jiného filmu. Jak se jmenuje, kdo ho natočil a v jakém roce vznikl? A jak rozumíte jeho názvu?
   Reqiem pro osmičku, r.: Petr Lášek, 1993. Slovo requiem znamená zádušní mši, nebo také mši za zemřelé. Osmička je slangový výraz označující 8milimetrový film, na který dříve nejčastěji natáčeli amatérští filmaři.

  2. Kdo je filmový amatér? Jak se pozná? A čím se liší od profesionálního filmaře?
   Amatér je opak profesionála, tedy člověka, který za svou práci pobírá pravidelný příjem a povolání je pro něj zdrojem obživy. Filmový amatér tvoří filmy pro zábavu, pro své potěšení a většinou ve svém volném čase. Výsledky jeho práce se také, co se týče produkčních nákladů a možností, ale i třeba filmařských schopností, od profesionální tvorby liší.

  3. A teď malé opakování: Co to je IMAX? (Odpověď najdete v knížce.)
   Jde o druh kina, které přináší maximální divácký zážitek, zaručený vysokým rozlišením obrazu, širokým plátnem a vícekanálovým zvukem. Užít si film pomáhá i speciální sklon sedaček, vyvolávající v divácích pocit, že jsou blíže promítanému obrazu.

  4. V ukázce se mluví o „duchu videa“, který ohrožuje film, tu „celuloidovou iluzi“. Co se tím myslí?
   Výklad může být různý. Za „duchem videa“ můžeme vidět jeho stále větší rozšiřování mezi těmi, co dříve natáčeli na filmový materiál (celuloid), nebo i mezi novými uživateli. Zároveň také v českém prostředí bývá slovo duch spojováno i s pocitem strachu a hrůzy. Spojení slov celuloidová iluze má zase vyjádřit okouzlení, které samotné natáčení filmů od svých počátků u diváků způsobovalo, ale třeba i různé triky a kouzla, kterých jde s pomocí filmu dosahovat.

  5. Jak si vysvětlujete, že v černobílé pasáži ukázky se objevují po krajích černé pruhy, a v té barevné už nejsou?
   S vývojem kamer, ale třeba i televizorů se zvětšuje obraz, který dokážeme zachytit a promítnout nebo přehrát. Při spojení dvou záběrů s obrazem různého rozlišení je u jednoho z nich (u toho s menší délkou nebo šířkou) potřeba prázdné místo na krajích nějak vyplnit – většinou černou barvou. Ostatně vy něco takového znáte – nejčastěji z videí na šířku, do kterých je vložen záběr natočený na telefon na výšku. Vzpomenete si, jakým způsobem se to dnes většinou řeší?

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio