10-02

Stránka 1 z 6

  1. Jak rozumíte názvu? Co znamená slovo „akumulátor“? A proč je v názvu jednička?
   Název je narážkou na americké filmy (často série filmů) s názvy jako Terminátor, Predátor nebo Likvidátor. Pojem akumulátor mimo jiné v češtině označuje zařízení určené k shromažďování a uchovávání energie. S touto souvislostí se ve filmu také pracuje. Číslovka jedna v názvu je další narážkou na (stále) oblíbené série filmů, především z hollywoodské produkce. Žádný film Akumulátor 2 ovšem nikdy nevznikl. A ani nebyl v plánu.

  2. Hned na začátku ukázky se ozve takový zvláštní zvuk? Slyšeli jste ho už někdy? Při jaké příležitosti?
   Zvuk z počátku ukázky byl typický pro spouštění vakuové obrazovky, kterou byly vybavovány televize až do nástupu dnešních LCD, OLED a dalších plochých displejů.

  3. V ukázce zazní, že někdo „byl v médiu“. Co se tím myslí? A jaká média znáte?
   Bráno doslovně, v médiu nikdo být nemůže (do novin, televizní obrazovky nebo mobilního telefonu by se nikdo nevlezl). Termín je zde použit přeneseně ve významu, že někdo byl médiem zmiňován, uváděn – v naší ukázce mají postavy na mysli, že muž je hostem v televizním pořadu, na který se dívají.

  4. Druhá polovina ukázky je umístěna do televizního studia. Myslíte si, že to opravdu takto v televizním studiu vypadá?
   Natáčelo se s velkou pravděpodobností ve filmových ateliérech, protože takto velká televizní studia nebývají. To je jeden z rozdílů. Také se postavy z dramatických pořadů a vystupující v dalších pořadech nevyskytují takto ve stejný čas na stejném místě. Ani není možné, aby tam takto ve stejný čas byly rozestavěny kulisy. A takto by se dalo pokračovat… Jde o nadsázku tvůrců filmu, kteří tím chtěli mimo jiné vyjádřit, čemu všemu jsme v televizi vystavování.

  5. Jak byste označili pořad, na který se dívají postavy v televizi v první polovině ukázky?
   Pořady jako je ten, na který se dívají postavy v první polovině ukázky, nazýváme diskusní pořady. Jejich účelem je v debatě probrat určité, většinou aktuální téma, a to buď s odborníkem na danou problematiku, anebo třeba při výměně názorů zástupců dvou svářících se stran.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio