10-01

Stránka 1 z 4

  1. V jaké době se děj ukázky odehrává? Podle čeho to poznáte?
   Děj filmu se odehrává v průběhu 2. světové války, konkrétně v období, které v dějinách českého státu označujeme jako Protektorát Čechy a Morava.

  2. Díky ukázce máme jedinečnou možnost nahlédnout v průběhu promítání do hlediště i promítací kabiny. Ten rozdíl poznáte jednoduše už jen podle zvuku, v čem se liší?
   V záběrech z promítací kabiny slyšíme zvuk filmu tlumeně. Přece jen se tato místnost nachází dále než většina usazených diváků. Navíc dovnitř zvuk vstupuje jen menším okénkem určeným pro projekci obrazu z promítačky. Zvuk totiž vychází z reproduktorů umístěných u plátna. Dnes už se ale většinou nacházejí také na různých místech v sále, a to pro dosažení efektu prostorového zvuku. Byli jste už vůbec někdy v promítací kabině?

  3. Co se promítá na plátně? Popište, na co se podle vás postavy filmu zrovna dívají.
   Na plátně, na které se postavy v kině dívají, se střídají dva filmy – animovaný film a tzv. filmový zpravodaj (dnes jeho funkci plní televizní zpravodajství, dříve se takové zprávy promítaly v kině).

  4. Muž v promítací kabině kouří. Smí se dnes v kině kouřit?
   Nikde ve veřejných vnitřních prostorech se v ČR nesmí kouřit.

  5. Jak se jmenuje kino, ve kterém se promítání odehrávalo? Jak rozumíte tomuto názvu?
   Kino se jmenuje Jas. Jde o podstatné jméno ve významu světlo nebo svit, v přeneseném významu vyjadřuje také duševní pohodu či radost. Používá se ale i ve vztahu ke světlu ve fyzikálních souvislostech, kdy se pojmem jas označuje „svítivost 1 cm2 plochy“ – čím vyšší jas, tím více světlo svítí, a naopak.

  6. V druhé polovině ukázky sledujeme poměrně dramatickou akci. Popište, co se v ní děje. A jak se v divákovi vyvolává napětí.
   Dramatická akce spočívá v tom, že žena, která se dívala v kině na film, se následně skrývá před německými vojáky, kteří po někom pátrají (možná po ní). Napětí je dosahováno tím, že divák na rozdíl od vojáků ví, že žena se skrývá a kde se skrývá, a udržuje se nějaký čas v nejistotě, zda vojáci ženin úkryt odhalí, nebo ne.

  7. Jak rozumíte slovu šťára? Jak podle vás asi vzniklo?
   Šťára je slangové označení pro (většinou) policejní prohlídku nebo razii. Vzniklo ze slovesa „štárat“, ve smyslu usilovně v něčem hrabat, rýpat se.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio