08-01

Stránka 1 z 2

  1. Zaměřte se na to, jak se ve filmu pracuje s časem. Jak dlouhý časový úsek života malého hlavního hrdiny film představuje?
   Film představuje zhruba jeden rok života hlavního hrdiny – od léta do jara následujícího roku. Je nám vždy ukazován jeden den ze života hlavního hrdiny během každé roční doby (léta, podzimu, zimy a jara). Většinou v tento den dělá to stejné – vystupuje z autobusu a běží na kopec. Jen v zimě projede kolem.

  2. Zaměřte se na to, jak se ve filmu pracuje s časem. Jak dlouhý časový úsek života malého hlavního hrdiny film představuje?
   Při přechodu z léta do podzimu se kamera vznese do oblak, a když se pak snese zpátky dolů, vidíme, že ve velkém celku záběru kopce s domkem už převládají barvy typické pro tuto roční dobu (žlutá, hnědá, oranžová). Při přechodu z podzimu do zimy je použita velmi rychlá tzv. zatmívačka a roztmívačka (první záběr postupně přejde úplně do černé a následující záběr začíná přechodem z černé do obrazu obsahujícího další scénu). Přechod ze zimy do jara je nejzajímavější, protože se děje v rámci jediného záběru. Kamera opět sestupuje z oblačných výšin, ve kterých vidíme padající sníh, směrem k domku na kopci, kde už ale pozorujeme jen zbytky sněhu. To nám ostatně potvrdí halda sněhu, která se sesune ze střechy – obraz, který si spojujeme spíše s jarem nebo blížícím se jarem.

  3. Kolik ročních období se ve filmu objeví? Popište charakteristické prvky jednotlivých období.
   V filmu můžeme vidět všechna 4 roční období – uvádíme je v pořadí, jak se objevují ve filmu:
   Léto plné barev, kvetoucích rostlin, dozrávajících plodů a živoucích zvířat. Ale také mírného větru.
   Podzim, který je možná méně barevný, ale ve fázi, kdy se zabarví listí do různých odstínů, také malebný. A hlavně fouká více vítr a můžou se pouštět draci!
   V zimě je zima. A taky sníh, i když v našich zeměpisných délkách už ne tak častý. Draci se většinou v zimě nepouštějí.
   Jaro se už zase projevuje barvami, chodí se více ven, a když zafouká vítr, můžeme pouštět draka.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio