02-03

Stránka 1 z 3

    • Není nijak důležité, aby byly postavy ve storyboardu výtvarně precizně propracovány, zásadní ale je, abyste si všimali, zda jsou postavy zobrazeny v záběru celé, či jen jejich část. O jak velký záběr jde. Tedy jaký výřez obrazu autoři používají. To, jakým způsobem jsou za sebe obrazy skládány, je zcela zásadní princip filmové řeči, díky kterému filmaři vypráví příběh a kterým se liší například od malířského umění.

    • Délka jednotlivých záběrů je rozdílná. Všechny jsou však velmi krátké (kolem 2 sekund). V posledním záběru se v jeho průběhu kamera oddálí.

    • Záběr samotné kosti v díře je detail, když se postavy nad díru sklání, jsou vidět celé, jedná se tedy o širší záběr.

    • V uvedeném úseku filmu se vystřídá 6 záběrů.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio