01-06

Stránka 1 z 2

  1. Co je to celovečerní film? Co toto slovní spojení znamená?
   Když budeme pojem celovečerní film chápat doslovně, vyjadřuje zážitek z filmu v rozsahu, který pokryje „celý večer“. Tak dlouho samozřejmě filmy většinou netrvají (i když najdou se i výjimky), toto rozdělení se používá k odlišení celovečerních neboli dlouhometrážních filmů od těch středně- a krátkometrážních. Pro nás je důležité si říct, že za celovečerní filmy jsou zpravidla označovány filmy delší než 1 hodinu, tedy 60 minut.

  2. Na začátku nám ve filmu ukazují scénář. Jak vypadá? A co vám připomíná?
   Scénář v ukázce vypadá jako kniha, je jí minimálně velmi podobný. Ostatně, jak se dozvíte v kapitole Jak vzniká film, jedna z fází vzniku scénáře se označuje jako literární scénář.

  3. Co se podle vás dělo na place dál, ve chvílích, které už ukázka nezobrazuje?
   Vše nasvědčuje tomu, že na place to směřovalo k začátku samotného natáčení – tedy, že se dostaví herci a režisér začne udílet instrukce dalším členům štábu.

  4. Který slohový útvar vám ukázka z filmu připomíná?
   Slohový útvar, který ukázka připomíná, označujeme popis pracovního postupu. I na film se dá takto použít. I když z ukázky je zřejmé, že film je kolektivní dílo, které si podle tohoto postupu málokdo a málokdy můžeme vyrobit úplně sami.

  5. I film má samozřejmě své názvosloví, svou terminologii. Řekněte, jak rozumíte těmto výrazům:
   Zde uváděné odborné termíny můžeme vysvětlit třeba takto:

   • ateliér – v případě filmu jde o speciálně upravený vnitřní prostor (většinou velmi rozsáhlý), který umožňuje rychlé a často i levnější připravení scény (přestavte si to trochu jako divadelní scénu), nastavení světel, zvuku atd.

   • architekt – ve filmu také něco navrhuje a staví, jeho stavby ale většino nemají trvalý ráz, nejsou určeny k obývání a užívání a po skončení natáčení se často rozloží na části nebo přímo zboří

   • interiér – jako interiér se označuje místo uvnitř nějakého objektu, do kterého je děj v daný moment umístěn, používá se ale i v případě dokumentárního filmu, pokud se natáčení právě odbývá někde uvnitř

   • scéna – má více významů, ty dva základní jsou 1) označení místa, kde se natáčení odbývá, 2) jedna ze základních jednotek filmového vyprávění, tvořená zpravidla více záběry (může jít ale i jen o jeden), které se odehrávají na jednom místě a obsahují souvisle navazující události

   • dialog – jednoduše řečeno jde o rozhovor, v případě filmu o rozhovor mezi dvěma postavami

   • rekvizitář – označuje se tak člověk, který má při natáčení filmu na starosti rekvizity – předměty, které herec nebo herečka využívají při hraní, např. pistoli, deštník, mobil atd.

   • dekorace – obecně se takto označují bytové doplňky, které mají nějakým způsobem zkrášlit byt, ve filmu tak označujeme prvky filmové architektury, které slouží k dokreslení prostředí a atmosféry, a nemají úplně zásadní význam pro samotný děj filmu

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio