02-01

Stránka 1 z 5

  1. Jaké emoce ve vás tento film vyvolal?
   Příběh filmu je sentimentální, u někoho může vyvolat smutek.

  2. Kdo jsou hlavní postavy filmu a jaký k sobě mají vztah?
   Postavy můžeme označit jako chlapce a dědečeka – z informací, které máme, nemůžeme s jistotou vyvozovat, že jsou postavy v příbuzenském vztahu, ale jako s domněnkou s tím pracovat můžeme. Chlapec za dědečkem rád a pravidelně jezdí na návštěvu. Je smutný, když dědeček zemře.

  3. Jak autoři ztvárnili věk postav? Jedná se o tzv. metaforu. Slyšeli jste někdy toto slovo? A co znamená?
   Věk postav autoři ztvárnili vrstvami materiálu, ze kterých byly vytvořeny. Zatímco chlapec měl vrstev hodně a autoři prostřednictvím materiálu zobrazili, že bude žít ještě dlouho, dědečkovy poslední vrstvy rychle ubývaly, až se nakonec vznesl do nebe – tedy zemřel. Vrstvami, které lze vnímat jako tzv. metaforu (neboli obrazné přirovnání), autoři ztvárnili čas, který postavám zbývá. Stejně tak lze za metaforu považovat, když dědeček odletí do nebe – jde o zástupné vyjádření jeho smrti.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio