02-02

Stránka 1 z 5

  1. Zkuste převyprávět, co je hlavní zápletkou filmu. Kdo jsou jeho hlavní postavy?
   Hlavní postavou filmu je dívka, která velmi ráda tvoří. Způsob, jakým maluje své obrazy, se však nelíbí ani jejímu učiteli výtvarné výchovy, ani spolužákům. Rozhodne se, že jim ukáže, jak vypadá skutečné umění tím, že svá díla ve škole vystaví. Poté co ji podpoří i sám ředitel, všichni uznají, že je skutečně skvělá výtvarnice.

  2. Podívejte se znova na pasáž filmu v čase 3:15–4:35. Jak se v této pasáži proměňuje vnímání postavy ze strany spolužáků a učitele výtvarné výchovy?
   V této pasáži je nejlépe znát, jak dívce zprvu nikdo nevěří a ostatní se na ni dívají s opovržením, až nakonec po vstupu ředitele musí uznat, že je skutečně výjimečná výtvarnice.

  3. Zaměřte se na barevnost hlavních postav. Jak je oblečená a barevně laděná dívka a jak učitel výtvarné výchovy?
   Zatímco dívka je oblečená v teplých, zářivých barvách (žlutá, oranžová, červená), učitel má na sobě studené barvy (modrá, šedá).

  4. Všimněte si, jakým způsobem tvůrci v úvodní pasáži filmu pracují s tempem střídání záběrů a změnou jejich velikosti.
   V úvodní pasáži filmu se střídají dynamické střihy (krátké záběry, pohyby kamery), po úvodních titulcích a názvu filmu napsaném na tabuli se tempo zpomalí, a když dívka maluje, jsou záběry delší a pomalejší. Děj se opět zrychlí po ukradení jejího obrázku dětmi. Výrazně také tempo filmu ovlivňují hudba a ruchy, jako zvuk píšťalky.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio