02-04

Stránka 1 z 6

  1. Jaké emoce ve vás film vyvolal? Popište je.
   Emoce vyvolávané filmem jsou u každého jiné, mohou se lišit. Určitě vás ale tento film pobízí k myšlenkám o vztahu k vlastním rodičům.

  2. Jedná se spíše o dokumentární, hraný nebo animovaný film? Nebo se v něm uplatňují principy více druhů filmu? Popište, jak konkrétně.
   Film kombinuje více technik. Funguje jako tzv. koláž, kdy autorka vrství fotografie, kresbu, obrázky, ale i pixilaci (animování živých lidí) a hrané záběry.

  3. Dokážete převyprávět děj filmu? A kdo je vypravěčkou filmu?
   Hlavní vypravěčkou je dívka Diana, který prostřednictvím filmu promlouvá ke svému otci. Vzpomíná na svého otce tak – jak jejich vztah v jednotlivých životních obdobích vnímala, popisuje důvody, proč se jejich vztah pochroumal, a jak se cítí dnes.

  4. Jakým způsobem je představena postava otce?
   Otec a jeho vztah k Dianě je ve filmu vyobrazen prostřednictvím fotografií, dopisů, ale i audiovizuálních záznamů.

  5. Ve filmu jsou popisovány určité vietnamské kulturní fenomény, se kterými autorka nesouhlasí. Dokážete je pojmenovat?
   Autorka kriticky nahlíží na vietnamský fenomén, kdy muži chtějí, aby jejich potomky byli především synové.

  6. Jak autorka pracuje se symboly a odkazy? Odkazuje se jak na vietnamskou kulturu, tak na jeden známý film, a to jak v obraze, tak ve zvuku. Vzpomenete si na nějaký? (Pomoci vám mohou níže přiložené obrázky.
   Ve filmu jsou odkazy na vietnamskou kuchyni, květiny, bojové sporty, ale také výrazný odkaz na film Nekonečný příběh, který je zobrazen prostřednictvím hudby i obrazů (například když jedou vlakem, za oknem vidí psa Falca).

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio