03-01

Stránka 1 z 3

  1. V krátkém příběhu z ukázky dojde k události, která v realitě není možná. Jak si vysvětlujete, že žena namalovaná na obraze najednou oživne a vystoupí z rámu?
   Bílá paní v příběhu filmu je do obrazu zakletá, po pronesení patřičné kouzelné formule oživne a z obrazu vystoupí.

  2. Efektu vystoupení malované osoby z obrazu se dosáhlo filmovým trikem. Jak byste podobnou scénu natáčeli vy?
   Vystoupení z obrazu se dá natočit s pomocí tzv. stroptriku, o kterém se mluví v knížce v kapitole Z čeho se film skládá (str. 154). Nejdříve se natočí scéna před namalovaným obrazem. Důležité je hned po dokončení zaznačit, kde postavy stály a v jaké póze. Následně se upraví scéna tak, aby v rámu už nebylo plátno, ale stála herečka oblečená do stejných šatů jako žena na obraze. Herci se připraví do zaznamenaných pozic. A začíná se natáčet druhý záběr. I když tentokrát z jiné pozice kamery, a tak to působí, že režisér se střihačem jen záměrně změnili velikost záběru.

  3. Mohou se obrazy zavěšené v galerii hýbat? A pokud ano, jak se to dělá?
   Obrazy namalované na plátno, případně nakreslené na papír se samozřejmě hýbat podobně jako film nemůžou. V galeriích se ale dnes už běžně setkáme se zavěšenými plochými obrazovkami, které mohou audiovizuální díla přehrávat.

  4. Film se jmenuje Bílá paní. Co o této legendární postavě víte?
   Bílá paní je legendární postava známá ve více zemích a ztotožňovaná s různými historickými postavami. Ve filmu se jmenuje Perchta z Borštejna. Nejde o žádnou skutečnou historickou osobnost, přesto se tvůrci u jiné, skutečně existující Perchty inspirovali. Zkuste zjistit, u které.

  5. Jak rozumíte větě „Věř, ale komu věříš, měř“?
   Rčení „dvakrát měr, jednou řež“ už jste možná slyšeli. Tady to vymyšlené tvůrci filmu je z podobného rodu. Stejně jako rčení s „řezáním“ i toto nabádá k určité odpovědnosti. Tentokrát se netýká práce, kterou vykonáváme, ale lidí kolem nás. Věřit je podle něj správné, ale člověk by neměl věřit bezmezně. Měl by svou důvěru vždy rozvažovat.

  6. Co znamená slovo kryptogram?
   Slovník spisovného jazyka českého říká, že kryptogram je „text se skrytým údajem tvořeným některými písmeny tohoto textu“. Jednoduše řečeno, je to hádanka – podle určitého klíče zašifrovaný text.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio