04-01

Stránka 1 z 3

  1. Všímejte si a následně popište, jak s pomocí práce se světlem a stínem je zde dosahováno pocitu napětí?
   Pocitu napětí je dosahováno pomocí kontrastů, temné postavy a spojením s hudebním doprovodem.

  2. U postavy dívky a u záhadných postav v metru pozorujeme rozdílné světlo. Jak na vás tyto odlišnosti působí? A jak to vyniká ve dvou scénách následujících hned po sobě?
   D
   ívku vidíme v jemných stínech, s méně kontrasty, jedná se o reálný svět. Temné postavy jsou černé a za nimi je silné světlo, objevuje se více kontrastů a vyjadřují záporné emoce jako strach, napětí apod.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio