04-02

Stránka 1 z 3

    1. Popište, co jste viděli v ukázce a jak na vás působila?
      Nejdříve vidíme chlapce procházejícího lesem, kamera je stále v pohybu, zhruba v tempu lidské chůze. Do toho je vložen tzv. flashback (krátká vzpomínka) z průchodu vnitřkem domu a vycházením na ulici. Na začátku zazní krátká promluva, nejsme si jistí, jestli ji chlapec vyslovil celou, nebo jen její konec. Ve zvukové stopě výrazně zaznívají zvuky nohou došlapujících do podloží typického pro lesy. Tento zvuk přetrvává i u záběru z domu, a tím nás utvrzuje ve výkladu, že se jedná o letmou vzpomínku.

    2. Filmaři (režisér Jan Němec, kameramani Jaroslav Kučera a Miroslav Ondříček) zde pracují se světlem velmi precizně. Všimněte si, jak se osvětlení mění. Popište, jaké světlo je v lese, jaké při pohledu v korunách stromů a v záběru na postavu.
      Při pohledu na postavu chlapce v lese převládají tmavější tóny, je tam řada stínů. To stejné platí i o druhém záběru v řadě, který můžeme vykládat jako pohled z perspektivy chlapce na stromy, kolem kterých prochází. Když ale kamera zvedne svůj pohled nahoru směrem k nebi, zaplaví obraz sluneční světlo deroucí se přes větve jehličnanů. Stromy naopak ale při takovém pohledu ještě více ztmavnou. Podobně proti zdroji světla je kamera umístěna i v záběru z vnitřku domu, kdy chlapec vychází z tmavých prostor do sluncem zalité ulice. Z chlapce vidíme spíše jen tmavý obrys. Když vstoupí na ulici, se ale naopak takřka ztratí v záplavě bílé barvy ze světla.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio