03-03

Stránka 1 z 6

  1. Poznáte některé z přístrojů, které se v ukázce objevují? K čemu slouží? A co mají společného?
   V ukázce vidíme přístroje a pomůcky, jako například bicykl neboli kolo, šicí stroj, fotoaparát, kameru/promítačku, mlýnek na kávu, čajovar, gramofon atd. Všechny nějakým způsobem usnadňovali (a usnadňují) a zpříjemňovali člověku život proti stavu před jejich vynalezením. Na kole se člověk dostane dále než pěšky, se šicím strojem dokážeme lépe a rychleji vyrábět a opravovat si oblečení, s fotoaparátem už nepotřebujete dobře kreslit (ale aspoň trochu fotit), když chcete obrázek věcí ze svého okolí, atd.

  2. Vidíte tam někde filmovou kameru?
   V ukázce kameru nevidíme, zato na policích zahlédneme fotoaparáty, a především promítačky.

    

  3. Poznáte, o čem se dva muži v ukázce baví? Co je předmětem jejich řeči?
   Dva muži mluví samozřejmě o filmech. Jak jejich názvy (třeba Opilcovo probuzení nebo Automobilem do San Franciska) napovídají, nepůjde úplně tak o filmy v podobě, jak je známe dnes. V době počátků kinematografie šlo zpravidla o krátké filmové útvary obsahující buď jednoduchý příběh (Opilcovo probuzení), nebo třeba záznam nějaké pozoruhodné události (např. nějaké oslavy, návštěva význačné osobnosti nebo i pozoruhodné cesty – Automobilem do San Franciska).

  4. Scéna je natočena na jeden záběr. Takto dlouhé záběry se ve filmech objevují jen výjimečně. Víte proč?
   Natáčet dlouhé záběry, ve kterých se toho hodně děje, je náročné na přípravu i na samotné provedení. Že dojde v průběhu natáčení k nějaké chybě, která si vynutí celé to vše dělat znova, je mnohem pravděpodobnější než u krátkých záběrů.

  5. Dlouhý záběr můžeme rozdělit do dvou částí. O čem pojednává první z nich a o čem druhá?
   V první části dlouhého záběru jsou nám ukazovány různé přístroje, některé související se záznamem a přehrávání obrazu i zvuku. V druhé části pak sledujeme dvojici mužů při rozhovoru, kterému jsme v první polovině dlouhého záběru jen naslouchali.

  6. Kde se děj ukázky odehrává, v jakém zařízení?
   Ukázka se odehrává v kině.

  7. Kdo jsou ti „Báječní muži s klikou“, o kterých se mluví v názvu filmu?
   Klikou v počátcích kinematografie točili kameramani i promítači – báječnými muži z názvu filmu jsou pak myšleni obecněji všichni, kteří propadli kouzlu umění pohyblivého obrazu a na jeho vzniku i rozšíření se aktivně podíleli. Všichni ti, co nebyli pouhými diváky.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio