05-02

Stránka 1 z 7

 1. Co všechno v ukázce vyjadřuje zvuk? Zaslechnete v ní hudbu? Promluvy? Ale třeba i nějaké hluky?
  V ukázce můžeme slyšet dialogy postav, zvuky hraček, zvuk vysavače, hudbu. Z dialogů získáváme informace o hlavní postavě (klukovi) a jeho vztahu k hračkám. Ruchy odpovídají zvukům, které předměty vydávají ve skutečnosti. Hudba v ukázce utváří tajemnou atmosféru. Zvuk popelářského auta na konci umocňuje dojem, že klukova oblíbená hračka mizí někam pryč.

 2. Poznáte podle zvuků, jestli postava filmu prožívá skutečné události, nebo se jí to jen zdá?
  K rozlišení, jestli postava prožívá něco skutečného, nebo se jí to zdá,
  bude hodně návodná hudba, která zní jen v momentech, kdy je tma.

 3. Titulek s názvem filmu v čase 1:38 rozděluje ukázku na dvě části. Porovnejte, jak se v nich liší použití zvukové složky.
  V první části není slyšet hudba. Hlasy postav jsou slyšet v momentech, kdy postavy otevírají pusu. Ve druhé, noční části pak hraje hudba celou dobu a hlas postav slyšíme jen mimo obraz. Hudební složka nám zde naznačuje, kdy postava kluka bdí a kdy sní.

 4. Kdo mluví v první části? A kdo ve druhé? A vidíme v obou částech, jak postavy otevírají při mluvení pusu?
  V první části slyšíme mluvit kluka a jeho mámu. Ve druhé části slyšíme jen hlas kluka, který ale mluví mimo obraz. Mluvící postavy vidíme jen v první části. Říká se tomu diegetické a nediegetické zvuky. Diegetický znamená, že zdroj lidského hlasu můžeme vidět v obraze (postava otevírá při mluvení pusu).

 5. Je v obou částech hudba? Zní stejně dlouho? V čem dalším se liší?
  Hudba zazní na vteřinu na konci první části, ale ve druhé, noční části ji můžeme slyšet celou dobu. Hudba v první části nás vlastně jen přivede k titulku s názvem filmu. Ve druhé části hudba tvoří atmosféru celé scény.

 6. Liší se v jednotlivých částech ruchy stejným způsobem jako hudba a lidské hlasy?
  V první části slyšíme realistické zvuky předmětů (hračka letadla, vysavač). V noční části scény slyšíme realistické zvuky (víko popelnice), ale i zvuky nerealistické, třeba když to zavrže při naklonění „domu na bok“.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio