05-03

Stránka 1 z 2

  1. Pozorně se na obě ukázky podívejte, a hlavně poslouchejte. Působí na vás některé zvuky z druhé ukázky rušivě?
   U druhé ukázky slyšíme dialogy postav nezřetelně. V pasáži 2:06–2:10 zazní lidské hlasy a v ten momentu zcela utichne šumění vln. To působí zcela nepřirozeně a jde o důkaz, že sledujeme pouze pracovní verzi zvuku.

  2. Druhá ukázka má jen pracovní verzi zvuku. Na čem je to nejvíc poznat? Rozumíme vždycky všem postavám, co říkají? Slyšíme zvuky moře, jako kdybychom tam byli?
   Zvuky ve druhé ukázce jsou pouze orientační a znějí jinak, než jsme ve filmu zvyklí. Např. v pasáži 2:11–2:19 můžeme slyšet hlasy matky a dětí. V obraze vidíme matku a její hlas zní přes zvuk vln na pozadí. Když zaslechneme hlasy dětí mimo obraz, tak jako by někdo zvuk vln na moment „vypnul“. V určitých momentech není některým postavm rozumět vůbec, ačkoliv jiné slyšíme zcela zřetelně (5:28–5:40).

  3. Poslechněte si dialog v čase 2:00–2:20 v obou ukázkách. Všimli jste si, že v jedné utichne moře, když postavy mluví? Jak to na vás působí?
   Zde neexistuje jednoznačná odpověď. Na některé lidi může pracovní verze zvuku působit až tak negativně, že jim kazí dojem z filmu. Na nedokonalostech pracovní verze bychom si měli uvědomit důležitost zvukové složky.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio