05-01

Stránka 1 z 2

 1. Jaké druhy zvuků dokážete ve filmu identifikovat? Mluví tam někdo? Hraje ve filmu hudba? Můžeme slyšet ruchy prostředí? Je někdy ve filmu úplné ticho?
  V ukázce se objevují snad všechny druhy zvuků, se kterými se ve filmu můžeme setkat. Od začátku slyšíme hudbu. Můžeme také slyšet mluvené slovo – od holčičky sedící v autě. Její hlas zaznívá s ozvěnou a jakoby z dálky, což je v rozporu s tím, co vidíme v obraze (holčička sedí v autě a kamera ji snímá zblízka, takže efekt ozvěny nepůsobí přirozeně). Dále můžeme slyšet modulovaný elektronický hlas a ruchy (zvuky přírody jako šumění stromů, zpěv ptáků, kroky v písku, šustění listí), které se prolínají s hudbou.

 2. Jak spolu fungují dohromady hudba a to, co říká holčička v autě? Jaké z toho máte pocity?
  M
  luvené slovo je ve filmu přítomno diegeticky i nediegeticky. (Diegetický zvuk znamená, že vidíme zdroj zvuku v obraze – např. když vidíme záběr na holčičku v autě a slyšíme její hlas.) Hudba je ve filmu přítomna vždy nediegeticky (nikde není vidět rádio, reproduktor ani hudební skupina, tedy v obraze nevidíme žádný zdroj hudby).
  Ve filmu není snad ani jeden delší úsek, kdy je úplné ticho.

 3. Jaké informace se dozvídáme od holčičky? Dokážete podle nich říct, o čem film je? 
  Holčička fantazíruje o tom, že člověku rostou z těla rostliny. K tomu hraje elektronická hudba doplněná o zvuky přírody (můžeme slyšet šumění stromů, zpěv ptáků). Společným prvkem mluveného slova a hudby tak mohou být přírodní motivy.
  Otázka na pocity je otevřená a nemá správnou odpověď. Někomu se mohou zdát promluvy holčičky zvláštní, někomu jinému legrační.

 4. V čase 3:29 můžeme slyšet hlas, který popisuje cestu. Komu patří? Je v něčem neobvyklý?
  V čase 3:29 začíná pasáž filmu, ve které slyšíme elektronicky upravený hlas. Můžeme si ho spojit s barevnými tvary v podobě obličeje, které vidíme v obraze. Úprava hlasu naznačuje, že nepatří lidské bytosti.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio