01-03

Stránka 1 z 4

  1. Jak rozumíte názvu Filmový dobrodruh Karel Zeman? Co si pod tímto spojením slov představíte?
   Název Filmový dobrodruh Karel Zeman se dá vykládat různě. Můžeme třeba říct, že Karel Zeman zažíval dobrodružství, když utvářel na svou dobu nevídané filmové triky. Ale také, že měl rád dobrodružné příběhy, které ostatně v několika svých filmech sám a s potěšením vypráví (Ukradená vzducholoď, Vynález zkázy, Baron Prášil).

  2. Na tomto portálu můžete vidět 2 ukázky z filmu Vynález zkázy. Díky dokumentu Filmový dobrodruh Karel Zeman máte možnost se podívat, jak v nich použité triky vznikaly. Popište, jak filmaři vytvořili scénu s hradem u moře a scénu s jedoucím vlakem.
   V případě scény s hradem u moře jde o perspektivní iluzi, kdy se pracuje s tzv. dokreslovačkou (vysvětluje se v ukázce). „Jedoucí“ vlak ve skutečnosti stojí, jde o model, který takového pohybu ani není schopný (není to ani potřeba), stačí jen vyvolat iluzi pohybu pomocí pohybujícího se okolí.

  3. V některých pasážích slyšíme mluvčí promlouvat, ale v obraze je nevidíme. Místo toho nám režisér nabízí pohled na jiné skutečnosti. Co jej k tomu vede? A jakého efektu tím dosahuje?
   Promluvy lidí mimo obraz, ve kterém se ukazuje to, o čem zrovna mluví, se v dokumentárních filmech nezřídka používají jako určitá ilustrace. Představte si to jako obrázky v učebnici nebo knížce, které vám ilustrují to, o čem se v textu píše. Podobně ve filmech občas tímto způsobem obraz doplňuje vyřčené slovo.

  4. Dokážete určit, které pasáže z ukázky můžeme označit jako dokumentární, které přiřadíme spíše k hranému filmu? A vyskytují se tam i čistě animované scény?
   Hned úvod naší ukázky tvoří scéna z hraného filmu vložená do dokumentu Filmový dobrodruh Karel Zeman. S nastupujícím voiceoverem (hlasem mimo obraz) začíná dokumentární pasáž, kdy políčka z původního filmu Vynález zkázy zde fungují jako ilustrace toho, o čem ve vztahu ke zmiňovanému Zemanovu filmu mluvčí hovoří. Jako animovanou můžeme označit pasáž ukázky, ve které se s pomocí počítače a 3D modelování rekonstruuje, jak vypadala jedna ze scén při natáčení v ateliéru.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio