01-04

Stránka 1 z 5

 1. Do jaké historické epochy je děj filmu zasazen?
  Příběh filmu je umístěn do 19. století. V ukázce vidíme zřetelné odkazy na výdobytky tzv. průmyslové revoluce, jako byl právě vlak nebo třeba horkovzdušný balon.

 2. Ve scéně zevnitř vlaku se dlouhé vteřiny nemluví, herci vše ztvárňují především gesty. Která umělecká disciplína se takto vyjadřuje? A můžeme v té souvislosti mluvit o němém filmu?
  Pomocí gest, ale třeba i mimiky (výrazů tváře) se vyjadřuje pantomima. O němém filmu ale v této souvislosti nemůže být ani řeč, protože v ukázce slyšíme další zvuky, které jsou součástí audiovizuálního záznamu.

 3. V ukázce se mluví o převratných vynálezech, které změnily život člověka? Které to jsou? A patří mezi ně i film?
  Film je rozhodně jedním z výdobytků, který změnil podobu lidského života. Představte si, že před jeho vynálezem patřila k nejmasovějším (nejrozšířenějším) zábavám četba (knih, novin, časopisů atd.), dnes už je tomu spíše naopak. Mezi další převratné vynálezy z té doby patří třeba vlak, umožňující přepravu lidí i nákladu rychleji na větší vzdálenosti, telefon, telegraf, strojová výroba atd.

 4. Co je to ocelový oř? A co je to oř?
  Ocelový oř je básnické označení pro vlak, konkrétněji lokomotivu, která vagóny za sebou táhne. Podobně jako kůň, který býval dříve v češtině označován jako oř.

 5. Scéna zevnitř vagónu je parodií. Který žánr se tu paroduje? A jak se dosahuje komického efektu?
  Scéna střelby z okna jedoucího vagónu, ať už na divou zvěř nebo lidské útočníky, se objevuje ve westernech. Ostatně oblečení muže s puškou nám v něčem připomíná kovboje – na hlavě klobouk, kolem krku na uzel uvázaný šátek, třásně na rukávech bundy. Oproti epizodám ve vážně míněných westernech se ale zde pistolníkovi střelba moc nedaří. Rána vyjde nezáměrně. A to až ve chvíli, kdy si muž svou zbraň prohlíží a hledá závadu. Na zvýšení komického efektu si ale výstřelu, který ohrožoval jeho život, muž s novinami vůbec nevšimne a jeho šokovaný výraz ve tváři souvisí s něčím, co si přečetl v novinách.

Stránka

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio