08-03

Stránka 1 z 3

  1. Podívejte se na pasáž v čase 0:26–0:48 a spočítejte, z kolika záběrů se skládá. Zaměřte se i na jejich délku.
   Pasáž v čase 0:26–0:48 obsahuje celkem 10 záběrů, z toho 2 dynamické, 8 statických.

  2. Napadne vás, proč je v této pasáži zrovna tolik záběrů a jak jejich délka souvisí s tempem a rytmem scény? Nepřipomíná vám to něco?
   Tempo scény připomíná chůzi člověka – těžkou, pomalou. Podílí se tak na vytváření dojmu dramatičnosti.

  3. Zkuste pojmenovat podle toho, co jste viděli v ukázce, filmové prostředky užívané k utváření rytmu a tempa filmu.
   Jako filmové prostředky užívané k utváření rytmu a tempa můžeme označit rychlejší střídání záběrů, práci se zvukovou stopou, odlišný tvar lidské stopy, menší počet záběrů apod.

  4. Najděte v ukázce statické záběry. A dynamické záběry. Dokážete je pojmenovat?
   Klasický statický záběr je hned ten třetí, zabírající květinu. Staticky, ale v kreativním střihu jsou nejdříve snímány lidské stopy. Následně přechází v dynamický záběr formou jízdy, která končí statickým záběrem na žábu v jezírku. A dynamické záběry jsou pozoruhodným způsobem využity k ilustraci inspirace člověka k létání, a především jeho pokroků na tomto poli. Kamera postupně rychle švenkuje (najdete v knížce na str. 152) do stále větších výšek.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio