07-02

Stránka 1 z 3

  1. Ve filmu Okno se pohled kamery soustředí takřka po celou dobu na kuchyňské okno. Většinu děje ve filmu pak odhadujeme podle zvukové složky. Proč se podle vás filmaři rozhodli právě takto?
    Proč se tvůrci rozhodli takto, můžeme jen odhadovat, museli bychom se jich totiž konkrétně zeptat. Z viděného lze usuzovat, že chtěli, abychom se jako diváci více soustředili na prostor kuchyně s oknem v pomyslném centru obrazu. Abychom si celý prostor pořádně prohlédli. Abychom se snažili odhadovat (především ze zaslechnutých zvuků), co se děje ve vedlejších pokojích a v prostoru za oknem. A v neposlední řadě, aby nás minimum nových obrazových vjemů přimělo přemýšlet – třeba nad osudem zmizelé matky nebo tím, jak to celé vnímá a prožívá postava chlapce.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio