07-01

Stránka 1 z 2

  1. Kdo vypráví příběh, který jste viděli?
    Příběh vypráví autorka filmu – Diana.

  2. Kdo je hlavní postavou?
    Autorka filmu je sama hlavní postavou filmu.

  3. Zkuste se zamyslet nad jednotlivými fázemi vzniku tohoto filmu a přiřadit k nim činnosti, které filmaři a filmařky dělají.
    Činnosti, které filmaři a filmařky během vzniku tohoto filmu dělali, můžeme rozřadit takto:

Fáze

předpřípravná

přípravná

realizační

postprodukční

uvedení filmu

prožití příběhu

výroba postav

sepsání do podoby scénáře

animace

natáčení hraných částí

střih filmu

přidání zvuků a mluveného slova

uvedení na festivalech

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio