06-01

Stránka 1 z 3

  1. Jaké informace získá divák z hlasu vypravěče? A víme, jak vypravěč vypadá? Nebo známe jen jeho hlas?
   Vypravěče vidíme hned na začátku ukázky. Jeho hlas slyšíme pak v celém jejím průběhu. Vypravěč nám sděluje, že byl očitým svědkem událostí, o kterých vypráví. Na začátku nás seznámí se školním turnajem, s výjimečností týmu třídy 5.B, s duem sourozenců a se vším ostatním. Postava vypravěče neskrývá, že zaujímá subjektivní a hodnotící postoj, když postavy popisuje jako „esenci dobra a čistoty“.

  2. Jaké informace vidí divák v obraze?
   V obraze vidíme dvě základní prostředí – školní jídelnu a tělocvičnu. K tomu jsou nám v krátké sekvenci prezentovány ještě události týkající se protestů před chemickou továrnou a co k nim vedlo. Ačkoliv během šesti minut několikrát skočíme v čase a do různých prostředí, tak díky hlasu vypravěče se v událostech bez problémů orientujeme.

  3. Jsou někdy informace od vypravěče a informace v obrazu v rozporu?
   V některých momentech snad může vypravěčův popis událostí působit přehnaně, třeba když hovoří o iniciativě Cat Power, a my vidíme jen malý hlouček žáků, nebo když popisuje turnaj jako „boj o kočičí životy“, a přitom jsme svědky zápasu ve vybíjené ve školní tělocvičně. Motivem pro přehánění může být rámec celého vyprávění – situace ve školní jídelně. Můžeme se domýšlet, že vypravěč některé věci zveličuje, aby oslnil svou historkou kamarády u oběda.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio