01-01

Stránka 1 z 3

 1. Na plakátu, který si jedna z postav prohlíží, vidíme slova „bio“ a „biograf“. Co podle vás znamenají?
  Jde o starší pojmenování kina. Pojem biograf je složen z řeckých slov bio (= život) a grafō (= píši, ve smyslu záznam). Výraz bio ve významu kino je pak jen zkrácenou verzí slova biograf. Více si o slovech biograf, kino, ale třeba i film můžete přečíst zde.

 2. Jakým způsobem ovládá kameraman v ukázce kameru? Jak zahajuje natáčení? A jak to děláme dnes? Liší se to v něčem?
  Kameraman musel tehdy točit klikou, nyní plynulý pohyb filmového materiálu v kameře zajišťuje již automatizovaná technika. Mimo jiné bylo tehdy důležité, aby kameraman udržoval stálé tempo otáčení klikou.
  Kameraman v ukázce říká: „Až mávnu, tak začneme.“ Dnes už se používá ustálená řada povelů: „Kamera! Zvuk! Akce!“ Více se o tomto tématu dočtete v knížce v kapitole Jak vzniká film (str. 131).

 3. Ukázka nám nabízí jedinečnou příležitost vidět, jak se němé filmy natáčely a jak pak vypadal výsledek, tedy to, co viděli diváci na plátně. Popište, v čem se liší to, co pozorujeme v barevných záběrech z natáčení, od výsledného černobílého filmu.
  V první řadě je třeba říct, že v éře němého filmu ještě neexistovala technologie umožňující zachycovat zvuk souběžně s obrazem. Takže ačkoli herečka recituje velmi umně veršovaný text, v natočeném filmu vidíme jen její gesta a výrazy tváře. Druhý rozdíl vnímáme v samotném obraze – černobílé rozlišení a nižší kvalita záznamu z něj činí výrazně odlišný zážitek, než který nám přibližují záběry ukazující natáčení filmu.

 4. Kde se děj filmu natáčeného v ukázce odehrává? A je to opravdu původně film? Nejde spíše o na kameru natáčený jiný druh umění?
  Podle více indicií (scéna, kostým, historické období, ve kterém se příběh odehrává) můžeme usuzovat, že se jedná původně o veršovanou divadelní hru (do filmu se pravděpodobně převáděla jen její část). Děj dramatu (a tedy i děj filmu) je umístěn do starověkého Řecka – soudíme tak podle malby antické budovy v pozadí i profilu sloupů stojících na okraji scény.

 5. Kameramana v ukázce hraje slavný český režisér a občas i herec? Víte, o koho jde? Pokud ne, prozradíme vám, že je také režisérem filmu Báječní muži s klikou. Zjistěte si o něm víc.
  Jiří Menzel. Více se o něm můžete dozvědět třeba zde.

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio