Lekce: 08-02

Kapitola: 8. Z čeho se film skládá
Film: Ukradená vzducholoď
Stopáž: 1:08:27-1:10:48

Ukázka

Zadání

 • Podívejte se na ukázku a zodpovězte otázky.

  1. Sledujte první sekundy ukázky (00:00–00:13) a popište jednotlivé záběry z hlediska jejich velikosti. Klidně si pusťte začátek ukázky i vícekrát.
  2. Jak můžeme užívat řazení záběrů ve filmu z hlediska zachycení časových úseků? Dokážete pojmenovat filmový prostředek, který je zde použit – konkrétně přechod mezi záběrem, kdy chlapec leze dolů do ponorky, a následně už sedí se starcem u stolu?
  3. V jednom záběru vidíme zvenčí dvě postavy sedět proti sobě uvnitř ponorky. Chlapec sedí napravo a stařec nalevo. V následujícím záběru je tomu naopak (chlapec nalevo, stařec napravo). Není to chyba? Proč tomu tak je?
  4. Pusťte si znova scénu rozhovoru mezi chlapcem a starcem. Jakým způsobem je záběrována (rozložena do záběrů). Všimněte si okamžiku, kdy kamera setrvává pohledem na chlapci, ale ozývá se již hlas starce. Proč tomu tak je?
 • Prohlédněte si políčka z ukázky a zodpovězte otázky.

  • Barevné ladění obrazu se v průběhu ukázky výrazně změní. Nejdřív pozorujeme záběry chlapce letícího na šlapacím stroji, které můžeme označit jako oranžové. Když se ponorka noří pod vodu začne převládat modrá. A záběry zevnitř plavidla jsou pak až velmi chladně modré. Proč tomu tak je? Co tím tvůrci filmu vyjadřují?

   

  • Pohledy kamery v záběrech pod vodou nebyly ve skutečnosti natáčeny pod vodní hladinou. Jak podle vás filmaři efektu připomínajícího pohled přes proudící vodu dosáhli?

Informace

 • Informace o ukázce:

 • Ukradená vzducholoď
 • Režie: Karel Zeman
 • Rok výroby: 1966
 • Zdroj: DAFilms

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio