Lekce: 08-01

Kapitola: 8. Z čeho se film skládá
Film: Pouštět draka

Ukázka

Zadání

 • Podívejte se na ukázku a zodpovězte otázky.

  1. Zaměřte se na to, jak se ve filmu pracuje s časem. Jak dlouhý časový úsek života malého hlavního hrdiny film představuje?
  2. Jakým způsobem tvůrci „přeskakují“ z jednoho ročního období na druhé?
  3. Kolik ročních období se ve filmu objeví? Popište charakteristické prvky jednotlivých období.
 • Praktický úkol

  V animovaném filmu se při natáčení používá především statická kamera, a to dvěma základními způsoby:

  1. Plošné snímání – fotoaparát je upevněn na stativu (stojanu) objektivem směrem dolů na plochu. Vše, co snímá, je pokládáno na vodorovnou plochu. Pokud při plošném snímání máme dojem prostoru a perspektivy, dosahuje se toho využitím optického klamu nebo tzv. plánů (bavíme se o nich v knížce na str. 143). Výhodou tohoto snímání je, že tvůrci nemusí řešit přitažlivost zemskou, a tudíž mohou pracovat s prostorem volněji.
  2. Prostorové snímání – objektiv fotoaparátu míří většinou vodorovně přímo před sebe. Veškeré pohyby loutek v prostoru před kamerou je třeba provádět s ohledem na zemskou přitažlivost.
  • Vyzkoušejte si obě techniky. Nemusí to být nic složitého. Inspirací vám mohou být políčka z filmu Pouštět draka i fotografie ukazující, jak si s animovaným filmem hrají v jedné ze škol.

 • Prostorové snímání
  Prostorové snímání. Zdroj: Základní škola Duhový svět, Kladno
  Plošné snímání
  Plošné snímání. Zdroj: Základní škola Duhový svět, Kladno

Informace

 • Informace o ukázce:

 • Pouštět draka
 • Režie: Martin Smatana
 • Rok výroby: 2019
 • Zdroj: FAMU Films

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio