Lekce: 02-04

Kapitola: 2. Díváme se na obraz
Film: Milý tati

Ukázka

Zadání

 • Podívejte se na ukázku a zodpovězte otázky.

  1. Jaké emoce ve vás film vyvolal? Popište je.
  2. Jedná se spíše o dokumentární, hraný nebo animovaný film? Nebo se v něm uplatňují principy více druhů filmu? Popište, jak konkrétně.
  3. Dokážete převyprávět děj filmu? A kdo je vypravěčkou filmu?
  4. Jakým způsobem je představena postava otce?
  5. Ve filmu jsou popisovány určité vietnamské kulturní fenomény, se kterými autorka nesouhlasí. Dokážete je pojmenovat?
  6. Jak autorka pracuje se symboly a odkazy? Odkazuje se jak na vietnamskou kulturu, tak na jeden známý film, a to jak v obraze, tak ve zvuku. Vzpomenete si na nějaký? (Pomoci vám mohou níže přiložené obrázky.)
 • Prohlédněte si políčka z ukázky a zodpovězte otázky.

  • Autorka používá různé strategie, jak znázorňovat plynutí času. Zkuste vysvětlit metody, které přibližují znázorněná políčka.
  • Popište, jaké obrazové prostředky autorka používá k vyjádření tématu nepřítomnosti otce ve svém životě.

  • A jak vyjadřuje svou touhu po jeho přítomnosti?
  • Zaměřte se na kompozici obrazu, všimněte si, jak autorka záměrně vrství různé techniky, fotografie, kombinuje kresbu i úseky hraných filmů. Připomínají vám následující ukázky z filmu nějakou výtvarnou techniku? Kterou?
  • Jak je ve filmu zobrazen ženský a mužský svět?

   

  • Co myslíte? Byl by vztah autorky s otcem skutečně jednodušší, kdyby byla chlapcem? Zůstal by otec s rodinou?
 • Další úkoly

  • Zaměřte se na ztvárnění a mnohovrstevnost jednotlivých záběrů. Jakou výtvarnou technikou jsou obrazy vytvořeny? Vytvořte vlastní koláž a pečlivě pracujte s jednotlivými plány obrazu. Nejprve začněte pozadím, nakonec přidejte popředí.

  • Zkuste si vybrat jedno políčko z filmu a rozkreslit jej. Můžete také použít novinové výstřižky a do obrazu je vlepit. Opět se detailně soustřeďte na různé vrstvy obrazu.

  • Tak co, jak se vám koláž tvořila? Je snadné něco takového vytvořit? Jak moc pečlivě asi autorka musela promýšlet podobu každého záběru?

  • Najděte si na internetu co nejvíce informací o Vietnamu a zkuste pojmenovat kulturní rozdíly mezi Vietnamem a ČR.

  • Uvařte si vietnamské jídlo a naučte se používat hůlky.

Informace

 • Informace o ukázce:

 • Milý tati
 • Režie: Diana Cam Van Nguyen
 • Rok výroby: 2021
 • Zdroj: FAMU Films

Kontaktní osoba

Jan Černík | jan.cernik@upol.cz

Podporují nás

Michal Šašek

Dárcové na Donio